Alzheimer’s dementia – (the so-called Alzheimer)

Editor: | 17. January 2020

Is your memory bad and are you gradually losing the ability to learn? Are you having a harder time knowing what time it is? These seemingly unimportant symptoms might mean a serious disease – Alzheimer’s disease. Early diagnosis and treatment may decelerate progression of the disease.

Alzheimer's dementia (so-called Alzheimer)
Image: Alzheimer’s dementia – (the so-called Alzheimer)

Are you looking for a solution for Alzheimer’s disease?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Alzheimer’s Dementia and its Causes

Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease of the brain which develops into gradual dementia.

There are irreversible changes to the brain and decrease in cognitive functions like thinking, memory and reasoning. It is the most common type of dementia in people 65 of age and older.

In the early stage, there are lapses in memory, confusion of the passage of time, signs of depression, anxiety and other easily-missed symptoms.

In the medium stage of the disease, personality disorders worsen, the patient starts to no longer be able to perform ordinary tasks, has trouble communicating and is confused.

In the advanced and last stage. there are eating disorders, problems recognizing loved ones, complete loss of independence and complete loss of personality.

The disease is lethal. Doctors can only decelerate progression of the disease.

It is not clear what is the precise cause of this disease.

Among the risk factors are:

 • age,
 • heredity,
 • concussion.

Alzheimer’s Dementia Treatment – Rid yourself of the Pain

Currently, treatment of Alzheimer’s disease is to decelerate progression of the disease.

Precautionary measures lie within a healthy lifestyle, diet and physical exercise. It is recommended to exercise one’s brain by doing crossword puzzles, sudoku and playing board games.

Cognitive enhancers are administered. These are drugs that prevent breakdown of acetylcholine and enhance cognitive functions (thinking, learning and memory).

Among other administered drugs are neuroleptics (decrease aggression and restlessness), antidepressants (mitigate depression), hypnotics (help patients go to sleep) and anxiolytics (reduce anxiety).

Psychological support and care provided by the family and friends of the patient is very important.

Rehabilitation is a support form of treatment of Alzheimer’s dementia,

3D pulsed therapy is significant as a form of rehabilitation, which can take part in decelerating the progression of the disease and stabilising health condition.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Neurodegenerative disease – a term covering a multitude of conditions which primarily affect neurons in the human brain (like Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease).
 • Cognitive functions – all thinking processes that allow us to recognize, remember, learn and adjust to our everchanging environment.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Alzheimer’s dementia? 

 • Helps by employing the vasodilating effect.
 • Has anti-inflammatory effect.
 • Improves supply of nutrients and oxygen for the central nervous system.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Clinically the most significant effects of 3D Biomag pulse therapy in patients Alzheimer’s dementia lie in the analgesic and vasodilating effects.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

We bought Biomag about 10 years ago. My husband was diagnosed with Alzheimer's disease. We use the appliance almost every day. I used it on my back and hand. We are very happy with the device.

Eva Tvrdoňová, Soblahov

Pulsed magnetotherapy is almost used by the entire family. My mother even cured herself of a severe illness. Today, pulsed magnetotherapy has an irreplaceable role in our home, actually fulfilling the function a "home doctor".

Paní Paťhová, Trhová Štěpánov

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.