Alopecia (Hair Loss)

Editor: | 23. January 2020

Are you losing more hair than usual? Do circular bald spots appear on your scalp? Does your scalp itch or are there spots appearing? All these might be symptoms of alopecia. The core of successful treatment is to start it early enough. That is why you should not hesitate and visit a dermatologist.

Alopecia (hair loss)
Image: Alopecia (Hair Loss)

Are you looking for a solution for alopecia?

Would you like to rid yourself of the issue?

Characteristics of Alopecia and its Causes

Alopecia is pathological loss of clumps of hair that may lead to complete hair loss.

Based on clinical manifestations, two types of the disease are distinguished – diffuse alopecia and alopecia areata.

In case diffuse alopecia, the scalp is affected evenly with no delineated bald spots. Androgenic alopecia is one of the most common in this group. It is often considered to be a natural case of baldness.

Alopecia areata is symptomized by hair loss in circular tufts.

The disease affects both men and women, adults and children.

A healthy person can lose about 100 hairs or more a day (e.g. while washing). It is not considered hair loss as it is a normal part of the exchange of old hair for the new.

If excessive loss of hair is present, alopecia might be the cause, and it is recommended to see a dermatologist, who will choose appropriate treatment determined by the cause of the disease.

A variety of causes might be the issue with alopecia; the most common are:

 • Hormonal changes,
 • genes,
 • stress,
 • toxic substances,
 • mechanical causes,
 • and skin diseases.

Alopecia Treatment – Rid yourself of the Pain

The core point of successful treatment is to determine the cause of hair loss.

Healthy lifestyle, change in diet and avoidance of stress are the preventive measures to take.

With androgynous alopecia, there is the option to apply oestrogen to men. Sometimes, surgical transplantation is suitable. Local corticosteroids are used for alopecia areata.

With mild forms, medicaments improving blood perfusion in the scalp and other methods leading to complex detoxication of the body might be tried.

3D Biomag pulsed therapy is a suitable method for solving issues stemming from alopecia. The goal of application is to stop hair loss and create an environment for physiological growth and renewal of hair growth.

Zde jsou vysvětlené základní pojmy, týkající se vašich potíží:

 • Detoxication – a process, through which the body rids itself of toxins or eliminates them.
 • Oestrogens – female sex hormones, produced mainly in the ovaries and also in the adrenal cortex and fat tissue.
 • Corticosteroids – corticoid (produced in the adrenal cortex) hormones with an anti-inflammatory effect.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajištuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

What are the benefits of therapy of Alopecia? 

 • Has vasodilating effect on capillaries and precapillaries.
 • Stimulates microcirculation of oxygenated blood and nutrients in the targeted scalp area and improves conditions for new hair growth.
 • Thanks to being easy to use, it can be applied at home.
 • It’s a solution with no additional medicaments.
 • It’s a non-invasive treatment.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Benarčík, CSc.

Effect of pulse therapy (PEMF) on reducing joint pain alopecia is supported by many studies, like the clinical study performed on 93 volunteers that was published in the magazine Advances in Therapy. The study confirms the ability of pulsed therapy (PEMF) to stop hair loss while also positively affecting renewed hair growth.

It follows from the above mentioned that 3D Biomag pulse therapy can help reduce issues connected to alopecia due to its effects. More about this scientific study.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Using Biomag is seamless and mainly at home! You do not have to go to medical facilities, but easy at home with unlimited by the length of the healing process. This is the main motto of the Biomag.

Alena Pastyříková, Praha 3

We are satisfied with the Biomag, in fact, it is used daily. I highly recommend the device to everyone because the sooner you use it in the ongoing health problems, the easier it will be to alleviate or eliminate these problems.

František Zeman, Semily

Terapii biomag nejčastěji naši zákazníci a lékaři využívají i na tyto onemocnění a problémy:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag - Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice. Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag. Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Zákazník
Privacy Policy here.An informative supplement to the processing of personal data here.